Klachten

Via de beroepsorganisatie zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyregelement geregeld (www.knov.nl).

Als u een klacht heeft, probeert u dan eerst samen met onze medewerkers tot een oplossing te komen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per email en gemotiveerdĀ bij ons indienen met als titel "Klacht". U krijgt per ommegaande een ontvangstbevestiging en binnen 7 dagen een inhoudelijk antwoord.

Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost, danĀ kunt u zich wenden
tot de KNOV.

Echocentrum

Ook het maken van een pretecho is bij ons mogelijk

Mogelijkheden en kosten »

Zwangerschap

Je bent zwanger en je zoekt een goede verloskundige.

Nu aanmelden »