Klachten

Via de beroepsorganisatie (KNOV) zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyregelement geregeld.

Als u een klacht heeft, probeer dan eerst samen met onze medewerkers tot een oplossing te komen.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per email en gemotiveerdĀ bij ons indienen met als titel "Klacht". U krijgt per ommegaande een ontvangstbevestiging en binnen 7 dagen een inhoudelijk antwoord.

Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost, danĀ kunt u in deze brief lezen wat u verder kunt doen. Voor het inschakelen van een klachtenfunctionaris kunt u kijken op klachtverloskunde.nl.

Zwangerschap

Je bent zwanger en je zoekt een goede verloskundige.

Nu aanmelden »

Elke zwangerschap is spannend. Een bijzondere periode met mijlpalen, controlemomenten en vragen.

Om die reden delen wij elke maand een blog waarin wij onze kennis, ervaring en leuke weetjes delen.

Lees onze laatste blog