NIPT 

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder in het laboratorium wordt bekeken. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 
De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Om die reden wordt je in het geval van een afwijkende uitslag altijd een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden.

Er lopen op dit moment twee TRIDENT-studies. TRIDENT-1 voor de hoog-risico zwangeren en TRIDENT-2 voor alle zwangeren (zonder verhoogd-risico).

TRIDENT-1: NIPT voor hoog-risico zwangeren

Sinds 1 april 2014 is de NIPT beschikbaar voor zwangeren die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13) hebben of vanwege andere medische redenen (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom). In deze proefperiode wordt de NIPT als vervolgonderzoek aangeboden binnen de TRIDENT-1 studie.

TRIDENT-2: NIPT voor (bijna) alle zwangeren

Vanaf 1 april 2017 kunnen ook de zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kiezen voor NIPT. Dat betekent dat bijna alle zwangere vrouwen die dat wensen de NIPT kunnen laten doen. De NIPT wordt dan binnen de TRIDENT-2 studie aangeboden als eerste test, zonder voorafgaande combinatietest. Zwangeren kunnen nog wel blijven kiezen voor de combinatietest. 

Het is belangrijk om je goed te verdiepen in de voor- en nadelen van de test zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Klik hier voor meer informatie.

Deelnemen aan NIPT (TRIDENT-2)

  • Als je kiest voor NIPT doe je mee aan de TRIDENT-2 studie en moet je hiervoor een toestemmingsformulier tekenen.
  • Voor NIPT in TRIDENT-2 betaal je 175 euro. Dit valt niet onder de basisverzekering en/of aanvullende zorgverzekering. Je kunt pas bloed af laten nemen voor NIPT als je betaald hebt. Meer informatie over de betaling van de NIPT vindt u op niptbetalen.nl.
  • Neem voor bloedafname bij een van de prikpunten een uitgeprint betalingbewijs mee en het formulier ‘Bloedafname NIPT’.

Als je meer wil lezen, klik hier.

Klik hier voor het boekje van het RIVM over de screening op down-, edwards- en patausyndroom, ook in andere talen (Engels, Turks en Pools).

Terug naar Onderzoek »

Zwangerschap

Je bent zwanger en je zoekt een goede verloskundige.

Nu aanmelden »

Elke zwangerschap is spannend. Een bijzondere periode met mijlpalen, controlemomenten en vragen.

Om die reden delen wij elke maand een blog waarin wij onze kennis, ervaring en leuke weetjes delen.

Lees onze laatste blog